Välkommen till Godkänd Bilverkstad!

Läs igenom vår guide för att komma igång med Godkänd Bilverkstad.

Nytt hos oss

Verkstäder

Här hittar du verkstäder som har genomfört årlig kvalitetskontroll med godkänt resultat. Varje verkstad har rätten att vara en Godkänd Bilverkstad i 12 månader. Under denna tid genomförs såväl interna som externa kvalitetskontroller av utförda arbeten och hur de har administrerats.

Kontrollföretag

Vissa stickprovskontroller kan utföras internt på verkstaden medan några är obligatoriska och ska enligt kravspecifikationen utföras av ett kontrollföretag som är godkänt och finns publicerat på godkandbilverkstad.se. Motsvarande gäller för årlig kontroll – kontrollföretaget ska vara godkänt för att utföra denna. Således, har man redan externa kvalitetskontroller krävs endast några kompletteringar.

 

Hur gör man?

Läs igenom vår guide för att
komma igång med Godkänd Bilverkstad.

Guiden hittar du här.

 

Varför kvalitetsstandarden Godkänd Bilverkstad?

Godkänd Bilverkstad är ett gemensamt branschinitiativ mellan Motorbranschens Riksförbund (MRF) och Sveriges
Fordonsverkstäders Förening (SFVF) för kvalitetssäkring på en miniminivå av verkstadens förmåga.
Till grund för att införa kvalitetsstandarden ligger kundkritik, kritik från både media, konsumentföreträdare och politiker.

Fördel seriösa verkstäder

Godkänd Bilverkstad ska säkerställa en fackmässig reparation och att verkstaden är ett seriöst företag som uppfyller
de lagar och regler som verksamheten omfattas av.

LEDORDEN ÄR KUNDTRYGGHET, FÖRTROENDE OCH KONKURRENS PÅ LIKA VILLKOR.

Det ska vara ett självklart val för kunden att vända sig till en Godkänd Bilverkstad och en favör för verkstaden att vara
en dito!

Senast 31 december 2019

Enligt branschens – MRF och SFVF – överenskommelse med Regeringen och Konsumentverket (2014) ska alla
verkstäder vara igång med processen, påbörjat stickprovskontroller, att bli Godkänd Bilverkstad (GBV)
senast 2019-12-31.

Detta datum gäller för att undvika politiska åtgärder, enligt konsumentministern. Det innebär i princip att regeringen
kommer att lagstifta fordonsserviceverksamhet om så inte sker.

Medlemsvillkor MRF och SFVF

Det är därför mycket viktigt att ni börjar ert arbete redan nu för att bli klar senast sista december 2019. Enligt
medlemsförbindelsen i MRF och SFVF är det obligatoriskt att ansluta sig till GBV eller motsvarande kravspecifikation
för att kvalitetssäkra verksamheten och för att säkerställa kundtrygghet.

HÄR PÅ HEMSIDAN KAN DU LÄSA ALLT DU BEHÖVER VETA FÖR ATT KUNNA BLI EN GODKÄND BILVERKSTAD!