Hem2

Godkänd Bilverkstad är ett branschinitiativ från MRF och SFVF inom kvalitet och konsumentskydd som Konsumentverket ställt sig bakom. I grunden är det frivilligt att ansluta sig till Godkänd Bilverkstad, men för MRFs och SFVFs medlemmar blir det ett medlemsvillkor.

Läs mer…

Vill du veta mer, kontakta Joachim Due-Boje eller Bo Ericsson