INFORMATION FÖR KONTROLLFÖRETAG

Kravspecifikation för kontrollföretag

För att säkerställa kvaliteten på kontroller av verkstäder, följer här en beskrivning av kraven på de företag som kommer utföra kontroller. Läs mer…

Stickprovsunderlag

Ansökningsformulär för kontrollföretag

FAQ för kontrollföretag