INFORMATION FÖR KONTROLLFÖRETAG

Kravspecifikation för kontrollföretag

För att säkerställa kvaliteten på kontroller av verkstäder, följer här en beskrivning av kraven på de företag som kommer utföra kontroller..

Läs mer…

FAQ för kontrollföretag

Stickprovsunderlag

Ansökningsformulär för kontrollföretag